Nem nyújtottak be fotót a pályázatra. Legyen Ön az első!

R-Water Kft.

Keressük a 2019. ÉV EDZŐJÉT !

"AZ ÉV EDZŐJE" ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

2020

1. A promóciós játék elnevezése, szervezője:

A R-Water Kft. (Cím: 6221 Akasztó, Tubáni utca 105.; Cégjegyzékszám: 03 09 116140; adószám: 14315668203, továbbiakban: ”Szervező” ) pályázatot szervez „Keressük 2019-ben az ÉV EDZŐJÉT!” elnevezéssel (a továbbiakban: „Pályázat”).

2. A Pályázat időtartama:

A Pályázat 2020. január 15. 00.00.00 órától - 2020. január 31. napján 23.59.59 óráig tart. A Pályázat kizárólag ezen időtartam alatt történő jelentkezés/regisztráció esetén érvényes, amennyiben azok kielégítik a 3., a 4. és az 5. pontokban rögzített előfeltételeket. A Pályázat fenti kezdő időpontja előtt, illetve a Pályázat fenti záró időpontja után beérkezett Regisztrációkat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes Regisztrációként elfogadnia.

3. A Pályázat menete:

Jelentkezni 2019-ben zajlott "A hónap edzője"  verseny nyerteseinek lehetséges 2020. január 31-ig a pályázati űrlap kitöltésével és egy fénykép feltöltésével az absolutelive.hu/honap-edzoje/ weboldalon. Hiányosan kitöltött pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

Kettő kategóriában lehet regisztrálni és jelentkezni:

Személyi edző:

Ő az az edző, aki a személyre szabottan, csak neked készít edzésprogramot, levezeti az edzésed, támogatást nyújt céljaid elérésében.

Csoportos edző:

Ő az az edző, aki változatos és izgalmas edzéseket tart egy kisebb csoport számára, de odafigyel rád is, segít, motivál, lelkesít, összefogja a csapatot és közösséget formál.

Ezt követően, a Jelentkező automatikusan indul az „Év edzője” címért, amelynek győztesét a közönség szavazatai döntik majd el. Egy ember, csak egyszer szavazhat mindenkire. Minden jelentkezőre február hónap 1. napjától a 7-ig napjáig lehetséges szavazni, melynek eredményhirdetése február hónap 10-én történik mindkettő kategóriában.

4. A Pályázatban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Pályázatban játékban részt vehet minden olyan

- 18. életévét betöltött természetes személy, aki törvényesen bejegyzett magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik,

- valamint mindazon jogi személy, aki törvényesen bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkezik,

- illetve, jelenleg is hivatalos edzői tevékenységet végez, és a 2019-ben zajlott "A hónap edzője" verseny valamelyik nyertese volt.

(továbbiakban együtt: „Jelentkező”),

aki a Pályázatban 2. Pontban rögzített időtartama alatt teljesíti a jelen Szabályzat 5. pontjában rögzített részvételi előfeltételeket.

A Pályázat játékból kizárt személyek:

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

  • a Pályázat lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

5. A Pályázatban való részvétel részletes feltételei

A Pályázatban az, a fenti 4. pontban rögzített személy jogosult részt venni, aki

(a) a pályázat időtartama alatt az alábbiakban írtak szerint az absolutelive.hu/honap-edzoje weboldalon (”Weboldal”), regisztrál, és ennek során valós teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét megadja, valamint feltölt magáról egy valós képet.

(b) a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Szabályzat”) foglalt valamennyi rendelkezést (továbbiakban együttesen „Regisztráció”).

A Jelentkező kizárólag valós, általa használt e-mail címmel jogosult részt venni a Pályázatban. A Pályázat során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázatban való részvétellel a Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Weboldal tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból, így elsősorban a sikertelen regisztrációból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. A pályázati ajándékokról:

A pályázati időszak végén kihirdetjük az „Az Év edzője” címet, így az Absolute Live akkreditált edzőjévé válnak, amely címet egy évig használhatják, illetve az R-Water kft. részéről egy 3 nap 2 éjszakás wellness hétvégét nyernek.

7. Az ajándék átadásának módja és a jogosultság ellenőrzése:

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelentkező érvényességét leellenőrizze. Ennek megfelelően az ajándék átadására csak az ellenőrzést követően kerülhet sor, előzetes egyeztetés alapján.

Az Év edzője cím nyerteseit a szavazás lezárása utáni napon 5 napon belül kerülnek értesítésre e-mail formájában.

Az értesítés után az ajándékra jogosult Jelentkezők a beazonosításhoz kötelesek elküldeni a Szervező által megadott info@absolutelive.hu email címre nevüket, lakcímüket, e-mail címüket és telefonszámukat. Ha a Jelentkező a megadott határidőn belül nem azonosítja magát, az ajándékra való jogosultságát elveszti. Ez esetben, a Jelentkezők közül a szavazás állása szerint a következő követően pályázó válik jogosulttá, amennyiben teljesíti a szabályzatban meghatározott feltételeket.

Amennyiben a beazonosításhoz megadott adatok megfelelnek a regisztráció során megadott információknak és a játékszabályzat feltételeinek, az Absolute Live akkreditált edzőjévé válnak, és hivatalosan is elnyerik a Az Év edzője címet, illetve megkapják az ezzel járó ajándékokat is.

Amennyiben nem egyeznek az adatok, a nyeremény átvételére nem jogosít.

A NYERTESEK listája az absolutelive.hu/honap-edzoje weboldalon a NYERTESEK menüben lesz megtalálható.

Ehhez a Jelentkező a Regisztrációval és így a Részvételi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásával automatikusan hozzájárul.

8. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát az ajándékokat felajánló együttműködő partner, az R-Water Kft. viseli. Az ajándékra jogosult Jelentkező köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az ajándék átadásának, illetve megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

Az 1. pontban írt adatszolgáltatás és a Pályázatban való részvétel önkéntes. A Jelentkező regisztrációja elküldésével tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen Pályázat lebonyolítása céljából felhasználhatja, továbbá, hogy azokat az általa megbízott – a jelen Pályázat lebonyolításában szükségképpen résztvevő - adatfeldolgozó részére továbbítsa. Ezen adatfeldolgozó személyéről és elérhetőségeiről a Jelentkező az info@absolutelive.hu e-mail címen felvilágosítást kérhet.

Tájékoztatjuk a Jelentkezőt, hogy a jelen Pályázat keretében elküldött Regisztrációban megadott adatait a Szervező alapesetben nem kezeli, illetve tartja nyilván direkt marketing céljából. Erre kizárólag akkor kerül sor, ha a Jelentkező ehhez a Regisztráció során kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja az ott ismertetett feltételek elfogadásával.

A Jelentkező adatainak kezelésére vonatkozóan a www.absolutelive.hu honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban további információk találhatók. Ezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén kollégáink készséggel állnak a Jelentkező rendelkezésére a info@absolutelive.hu e-mail címen. Ennek ismeretében kérjük, vegye figyelembe, hogy a Regisztráció elküldésével a Jelentkező kifejezetten nyilatkozik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Ha a Jelentkező bármilyen okból adatai módosítását, nyilvántartásból törlését stb. kéri, illetve, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, a megfelelő intézkedések megtételét bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: R-Water Kft. (Cím: 6221 Akasztó, Tubáni utca 105.;), illetve e-mailben a info@absolutelive.hu e-mail címen. A megadott személyes adatok kezelője a R-Water Kft. és az adatfeldolgozást a R-Water Kft. végzi.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Jelentkező arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: R-Water Kft. (Cím: 6221 Akasztó, Tubáni utca 105.;), illetve e-mailben a info@absolutelive.hu e-mail címen. Ezen kívül a Jelentkezőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályázat időtartama alatt, vagy azt követően kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Pályázat szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

10. Egyéb feltételek

Azok a Regisztrációk, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Pályázatot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a pályázatban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat megadó Jelentkezőket automatikusan kizárja a Pályázatból.

A Regisztrációkat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Jelentkező bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Pályázatból kizárhatja.

A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltűntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Pályázati információk megtalálhatók az absolutelive.hu internet címen.

A Jelentkező Regisztrációja beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Pályázat jelen Szabályzatát és a belefoglalt adatkezelési feltételeket.

Szervező a Pályázattal kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát – a Jelentkező megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Pályázatban résztvevő termékek változtatásának a jogát, a raktárkészlettel kapcsolatos változtatásnak a jogát).

A Szervező ezúton tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az ún. követő termék kifutása esetén a pótlás lehetőségét nem vállalja, bizonyos készülékek előzetes tájékoztatás nélkül szűnhetnek meg. A készülékekről nyújtott adatok tájékoztató jellegűek, a Szervező az adatok változtatásának jogát korlátlanul fenntartja. Amennyiben a Pályázat során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot szüneteltesse, vagy törölje.

Akasztó, 2020. január 15.

R-Water Kft.

Szervező

Legyél Te Az Év edzője 2019-ben!

Ha részt vettél a 2019-ben rendezett “A hónap edzője” versenyen, és valamelyik hónapban nyertél bármelyik kategóriában. akkor
JELENTKEZZ “AZ ÉVE EDZŐJE” jelöltek közé, töltsd ki az űrlapot, hogy aztán a vendégeid szavazataikkal kifejezhessék támogatásukat.

 

Milyen kategóriában indulsz?

 

Személyi edző:
Ő az az edző, aki a személyre szabottan, csak neked készít edzésprogramot, levezeti az edzésed, támogatást nyújt céljaid elérésében.

Csoportos edző:
Ő az az edző, aki változatos és izgalmas edzéseket tart egy kisebb csoport számára, de odafigyel rád is, segít, motivál, lelkesít, összefogja a csapatot és közösséget formál.